Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Cyklo Trading s.r.o. se sídlem Františka Halase 159, Hradec Králové, PSČ 500 09, IČO 275 44 206, DIČ CZ27544206. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.
 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Cena zboží

 1. Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.

Dodací podmínky

 1. Zboží lze zaslat přepravní firmou na jakoukoli adresu v ČR.
 2. Pokud si zákazník objedná v jedné objednávce více produktů, kde bude jeden, který má dopravu zdarma, neplatí dopravné za celou objednávku. Pokud produkt, který garantoval dopravu zdarma, ale vrátí v zákonné 14-ti denní lhůtě a ostatní výrobky z dané objednávky na které se nevztahovala doprava zdarma si ponechá, bude mu z ceny vráceného zboží odečtena cena dopravného.
 3. Zboží je doručeno přepravní firmou zpravidla do 48 hod po zaslání objednávky.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.
 5. Objednané zboží je možno po dohodě i osobně vyzvednout v sídle společnosti.
 6. Pokud je u výrobku označeno, že doprava je zdarma, tak to platí pouze pro dodání na území ČR. V případě dodání objednaného zboží mimo ČR je nutná platba za zboží a dopravu předem. Cena za dopravu se v tomto případě řídí dle platného ceníku dopravce pro daný stát (neplatí cenové podmínky za dopravu uvedené v e-shopu, ty jsou platné pouze v případě dodání v ČR).

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a s řidičem dopravce o tom pořídit písemný zápis jež bude řidičem i kupujícím podepsán.
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 4. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
 5. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.
 6. Kupující je oprávněn vrátit objednané zboží do 14 dnů bez udání důvodu.
 7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (zaslané objednávky).
 8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

Záruční podmínky

 1. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem přijetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
 2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu společnosti Cyklo Trading s.r.o.. Pokud zde bude závada uznána jako záruční, je bezplatně opravena. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Reklamace

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
www.cyklotrading.cz
www.cyklotrading.cz
www.cyklotrading.cz
www.cyklotrading.cz